specialisten in kunststof lassen

ULTRASOON PUNTLASSEN IN LOONOPDRACHT

 Wanneer puntlassen noodzakelijk is, en geen ultrasoon lasmachine kan worden gebruikt, kan worden overgegaan tot het handmatig ultrasoon puntlassen. Verschillende materialen / toepassingen behoeven verschillende puntlas sonotrodes. Een aantal standaard puntlas sonotrodes is bij Aeson Assemblage voorhanden. Voor bijzondere gevallen zal een puntlas sonotrode moeten worden ontwikkeld. 

Deze lassen kunnen niet met SPC worden begeleid. Voorbeelden hiervan vindt u in het filmpje hieronder.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons op!

Ultrasoon puntlassen in loonopdracht