ULTRASOON PUNTLASSEN ALS ALTERNATIEF

Nieuwsbericht

Ultrasoon puntlassen als alternatief

Statistiek bij ultrasoon lasproductie bewijst haar grote toegevoegde waarde.

Gebruik van statistische analyse van de lasgegevens bij ultrasoon lassen stelde Aeson Assemblage in staat om afkeur te reduceren van plm. 20% naar minder dan 1%.
De niet normale verdeling (de twee pieken) van de lasdiepte (Welding Travel diff) geeft aan dat de te verbinden kunststof halffabricaten qua maatvoering bij de lasnaad niet stabiel zijn. Alleen door dit inzicht was het mogelijk snel de achterliggende oorzaak en daarmee de oplossingsrichting van deze veel te grote afkeur-percentage te vinden.
De schuifnaad past niet altijd exact. Hierdoor ontstaat de kans op een lasbewerking nog vóór dat de beide delen op positie zijn (lasdiepte = 1,59mm). Wanneer de beide delen wél in positie zijn, ontstaat er een lasdiepte van 0,92mm. Deze instabiliteit veroorzaakt een “slordige las” en daarmee een grote kans op lekkage.

Met dit inzicht werd ook direct een oplossingsrichting gevonden om het probleem te lijf te gaan.Enkel door het toepassen van zeer specifieke instellingen – die bij Aeson Assemblage slechts toegepast kunnen worden op de Rinco Dynamic 3000 met ACU -, was het mogelijk de lasdiepte wél normaal verdeeld te krijgen. Zo kon ook secuurder worden gelast. Het resultaat was dat het uitvalpercentage gereduceerd werd tot een acceptabel niveau van onder de 1%.

Conclusie: Statistische informatie is een begin van het echte begrip van een proces.
Wij zijn hierdoor in de vaste overtuiging dat we hiermee klanten op een hoog kwaliteitsniveau kunnen bedienen, en meer een partner kunnen zijn dan slechts een productie faciliteit.